โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาร่วมงาน Open House 2012

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัย เกิดผล ร่วมงาน Open House 2012 เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน กับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันทักษะ และฝึกปฏิบัติด้านอาชีพ ซึ่งโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการแข่งขันต่อวงจรไฟฟ้าได้รับรางวัลชนะเลิศ อีกเช่นกันนอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทำอาหาร ประเภทต่าง ๆ พร้อมกับได้อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้า ในครั้งนี้ ….

ภาพ..ครูรัชนี/..ข่าว..ครูรัชนี..