หาดเสี้ยววิทยาร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหาดเสี้ยว

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัย เกิดผล ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิด ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหาดเสี้ยว ตามโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งทั้งท่านมานพ ษมาวิมล ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ คณะครู นักเรียน คณะปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพ ….ครูรัชนี / ข่าว….ครูรัชนี