เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รับสมัครพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
ให้ไปขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 11 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-671122 ต่อ 28
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.hadsiew.com/image/PR/pr_jop_hadsiew_17022015.pdf