ห้วยไคร้เกมส์57

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ห้วยไคร้เกมส์57” ซึ่งแบ่งกลุ่มสีได้ 2 สี คือ สีเขียว และสีเหลือง มีกีฬา 8 ประเภท และกรีฑาอีก 1 ประเภท

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมอบขนมและผลไม้มาให้นักกีฬา มา ณ ที่นี้ด้วยครับ