องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมงานวันปิยะมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5

0d2b