อบต.บ้านตึก ได้มอบ ‪ทรายอะเบท‬ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก

อบต.บ้านตึก ได้มอบ ‪ทรายอะเบท‬ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึก
จำนวน 10 ถัง (5000 ซอง) เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตึก เพื่อป้องกันไข้เลือดออก