อบต แม่สำจัุดกิจกรรมฝึกทบทวน อปพร. ปี 2554

อบต แม่สำ จัุดกิจกรรมฝึกทบทวน อปพร. ปี 2554 เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maesam.go.th/system/showdata.asp?TID=3324