อบรม อสม.เชี่ยวชาญ อำเภอศรีสัชนาลัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2556 ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญที่โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

0

รายละเอียด เพิ่มเติม

https://www.facebook.com/ThapoHos

http://www.thapopcu.com/