อบรม stop teen mom โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

บรรยากาศการอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ มีรักสมวัย เข้าใจเพศศึกษา หยุดมารดาในวัยรุ่น(STOP TEEN MOM) ที่โรงเรียนบ้านท่าโพธิื เมื่อวันที่ 17 มิย.57

 

รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์

 

000