อปพร. แม่สำ ร่วมกันกำจัดเศษกิ่งไม้ ใต้สะพาน

อปพร. แม่สำ  ร่วมกันกำจัดเศษกิ่งไม้ ที่เกาะสะพานบ้านแม่สำ-ฟากท่า ออก  หลังจากระดับได้สูงและมีเศษกิ่งไม้ต่างๆ มาเกาะอยู่ที่เสาสะพาน  เป็นจำนวนมาก

ตำบลแม่สำ

000x