อสม ท่าโพธิ์ ออกบริการคัดกรองสุขภาพประชาชน

บรรยากาศการคัดกรองสุขภาพประชาชนของ อสม. รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ เมื่อวันที่ 30 พย.55 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/ThapoHos