อสม.ป่างิ้ว ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน

อสม.ตำบลป่างิ้ว  ออกตรวจเลือด วัดความดัน   ตรวจสุขภาพให้ประชาชนในตำบล   เพื่อคัดกรองผู้ป่วย แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล