ออกพ่นหมอกควันป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านแม่สำ

ออกพ่นหมอกควันป้องกันยุง ให้กับชาวบ้านแม่สำ ตอนนี้ใกล้จะครบทุกหมู่บ้านแล้วครับ…

ตำบลแม่สำ

000