อำเภอศรีสัชนาลัย จัดประกวด “ภาพถ่าย ย้อนอดีต”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ เพิ่มสีสันให้งาน อำเภอ ได้จัดประกวด “ภาพถ่าย ย้อนอดีต”
โดยไว้คอนเซ็บที่ความหมายของภาพ สามารถทำให้นึกถึง อำเภอศรีสัชนาลัย และไม่จำกัดเทคนิคการจัดการภาพโดยส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ E-mail = srisatchanalai6405@hotmail.co.th และทางhttp://www.facebook.com/srisatchanalai6405 หรือ เข้าหน้า facebook ค้นหาคำว่า “อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” และ “อำเภอศรีสัชนาลัย(fanpago)”