เครือข่ายพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมประเมินการอ่านคล่อง

เครือข่ายพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมประเมินการอ่านคล่อง-เขียนคล่องและนิเทศชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ณ โรงเรียนไชยะวิทยา.

.. ขอขอบคุณภาพถ่ายจากไลน์ คุณ Noo Mod มาณ โอกาสนี้

ครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

0a2