เครือข่ายแก่งสารจิตร จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด

เครือข่ายแก่งสารจิตร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก่ง, โรงเรียนวัดโบราณหลวง และโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดเครือข่ายอำเภอสวรรคโลก ณ โรงเรียนบ้านขอนซุง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการนเรศ ศรีม่วง

(ภาพ/ข่าว….samrit 55)