เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูวิทยากร ติวสอบ o-net

นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 และคณะกรรมการเครือข่าย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูวิทยากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการติวเข้ม o-net ของเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยมี ผู้อำนวยการอุเทน นะมิตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 โดยดำเนินการติววันละ 2 สาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2556 จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 61 คน ….

(.วิเชียร กะหมาย…ภาพ/ข่าว)