เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง จัดประกวดวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 2556

 

0

เครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง อ.ศรีสัชนาลัย โดย นายสมาน ทองแจ้น ผอ.โรงเรียนบ้านตึก ประธานเครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง และคณะกรรมการฯ จัดประกวดวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 2556 ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

(ภาพ/ข่าว..อภิญญา ธานีใหญ่)