เคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้มาให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว