เชิญชมการแข่งขันเฮือซ่วง (เรือซ่วง) ประจำปี 2554

ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554  ตำบลหาดเสี้ยว บริเวณเขื่อนเรียงหิน (ใกล้กับสถานีดับเพลิง ริมฝั่งแม่น้ำยม)

มีจัดการแข่งขันเรือซ่วง หรือตามภาษาไทพวนว่า เฮือซ่วง   โดยมีการคัดเลือกฝีพายจากแต่ละตำบลมาประลองความเร็วกัน