เชิญชมงานนิทรรศกาลศิลปกรรม วัดช้างล้อม

งานนิทรรศกาลศิลปกรรม ครั้งที่ 2 ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 27 มิถุนายน -23 กรกฏาคม 2557
00