เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง) ประจำปี 2558

วิถีชีวิตคนไทย สัมผัสได้ ตลอดปี ^^
เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง)
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
ณ บริเวณ เขื่อนเรียงหิน ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

#เที่ยว #เที่ยวไหนดี #เรือซ่วง #ไทยพวน #เฮือซ่วง #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #แข่งเรือ