เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา 2555 หาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เชิญร่วมงาน ลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง ตำบลหาดเสี้ยว

http://www.hadsiew.com/