เชิญเที่ยวงานประเพณี แข่งขันเรือพายและเทศกาลอาหาร ตำบลศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย  ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายและการแสดงต่างๆ  วันที 23-25 พย 2555

ณ บริเวณ ริมแม่น้ำยม วัดตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ชมฟรีตลอดงาน