กำหนดการ งานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559 ตำบลหาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดงาน ลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา
สืบสานประเพณีในท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลาน โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีกำฟ้า หาดเสี้ยว วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 17.00 น. – ชาวชุมชน 7 ชุมชน พร้อมกันที่ซุ้มจำลองวิถีชีวิตไทยพวน

  • เริ่มการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน

เวลา 19.00 น. – พิธีเปิดงานงานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559

  • นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว กล่าวรายงาน

เวลา 19.30 น. – เริ่มการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เวลา 20.30 น. – การละเล่นประเพณีกำฟ้า ของแต่ละชุมชน ได้แก่

  • นางกวัก – ติ่งก๊บ
  • ถ่อส้าว – หม่าตี้ หม่าเตย
  • หม่ากะเลิ้งเกิ้งกั๊บ – หม่าติ่งเกว
  • นางสะ นางด๊ง – หม่าอื๊อ

เวลา 22.00 น. – ปิดงานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา