เชิญเที่ยวตลาดถนนคนเดินริมตลิ่ง‬ ๒๖-๒๗ ก.พ.๕๙ ท่าชัย

‪เชิญเที่ยวตลาดถนนคนเดินริมตลิ่ง‬ ๒๖-๒๗ ก.พ.๕๙ เที่ยวได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.

‪#‎อาหารอร่อย‬ ‪#‎ขนมหาทานยาก‬ ‪#‎สินค้าโอท็อป‬ ‪#‎การแสดงเยาวชน‬ ‪#‎ชมกลองยาว‬ และ ‪#‎รำวงย้อนยุค‬ มาเที่ยวกันเม๊าะ! พร้อมต้อนรับจ้า