เชิญเที่ยวตลาดโบราณ วัดพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย

 เชิญเที่ยวตลาดโบราณ ศรีสัชนาลัย
ทุกวันศุกร์ – เสาร์ ที่สองและที่สี่ ของเดือน
เปิดตลาดครั้งแรก 27-30 ธันวาคม 2556

เลือกซื้อสินค้าโอท๊อปและชิมอาหารพื้นบ้าน
ชมการจำลองวิถีชีวิตของคนศรีสัชนาลัยในอดีต
ชมผลงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ชมการแสดงวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน

ณ วัดพรปรางค์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

0

“ตลาดโบราณ ใครใคร่ค้า ค้า ค้า” มาอุดหนุนสินค้าของคนบ้านเรา พร้อมชมการละเล่น และการแสดงต่างๆ รับรองว่า อิ่มท้อง อิ่มตา อิ่มใจ แน่นอนค่ะ

ข้อมูลจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย