เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหาดสูง

0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ออกดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย และบริเวณถนนเลียบคลองตานะ บ้านหาดสูง โดยได้ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย — ที่ บ้านหาดสูง