เทศบาลหาดเสี้ยวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และนำเสนอผลงานเ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้แทนชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนของ อปท.ในจังหวัดสุโขทัยไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0a2