เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เดินทางมาเป็นประธานในพิีธีเปิด
…ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว นายวิเชียร พรมพิราม ยังได้รับมอบรถจักรยาน BMX มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากร้านพนาสันต์คอนกรีต ซึ่งมอบให้กับชรมรม BMX ศรีสัชนาลัย ใช้ในการฝึกซ้อม
…เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้รับการสนับสนุนรถจักรยาน ขนม ของขวัญ สำหรับมอบให้เด็ก ๆ จาก หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๖๑ แห่ง และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๐ หน่วยงาน รวมถึงกองทัพภาคที่ ๓ ที่นำรถถัง รถจิ๊บ ปืนใหญ่ มาจัดแสดงให้น้อง ๆ ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
….ถึงแม้จะมีสายฝนปรอย ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน แต่ก็ไม่ทำให้น้อง ๆ หมดสนุก ยังร่วมกิจกรรมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสนุกสนาน ดูได้จากภาพบรรยากาศภายในงาน