เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จัดโครงการ‎ส่งเสริมผู้สนใจประกอบกิจการโฮมสเตย์‬

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ‪#‎ส่งเสริมผู้สนใจประกอบกิจการโฮมสเตย์‬ >> ระยะที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจในพื้นที่ (ดำเนินการแล้ว) >> ระยะที่ ๒ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และถ่ายภาพเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ หากลุ่มผู้เข้าพักเป้าหมาย >> ระยะที่ ๓ ทดลองเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าพัก และท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ซึมซับวัฒนธรรมศรีสัชนาลัย
…ท่านใดสนใจ รวมกลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมแบบศรีสัชนาลัย ติดต่อได้ที่ ๐๕๕-๖๗๙๑๙๘-๙
….‪#‎ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม‬ ‪#‎สร้างรายได้เพิ่มให้คนในพื้นที่‬ คือหนึ่งในภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลศรีสัชนาลัย…