เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยถวายเทียนพรรษา

นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกันถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ วัด และ ๑ สำนักสงฆ์
….นอกเหนือจากนี้ ยังมีกิจกรรมถวายเทียนพระราชทาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อีก ๑ วัด (วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗)

0a2