เมืองเชลียงรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ด่วน

โรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2557 นี้นะคะ ด่วนๆ

 

01