เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทำไม้กวาด ที่บ้านแก่งใต้

นายอำเภอศรีสัชนาลัย เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทำไม้กวาด ตามโครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนฯ ที่บ้านแก่งใต้ หมู่ 10ต.บ้านแก่ง ของ สนง.พัฒนาชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย

0