เยี่ยมนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนของโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ซึ่งมีนักเรียนที่พักอาศัยบ้านเป็นจำนวน 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาจำนวน 3 คน และโรงเรียนเมืองเชลียง 2 คน

เบื้องต้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านเสื้อผ้า ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับบริจาคจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน..


นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะ ได้นำเงินและสิ่งของ มามอบให้กับนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ ชิด ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ จะได้ดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป…

(ครูสุจริตรา…ภาพ/ครูรัชนี …ข่าว)