เยี่ยมบ้านและมอบทุนแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสติปัญญาในอำเภอ ศรีสัชนาลัย

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำโดยนางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ์ นายกเหล่ากาชาดจ.สุโขทัย, เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว, พัฒนาสังคมฯ จ.สุโขทัย และสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว ด้วยทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทำการสำรวจและพบว่าพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย มีผู้พิการทาง สติปัญญาเป็นจำนวนมาก จึงพิจารณาเห็นควรขอความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรเอกชน ดำเนินงานโครงการอบรมบุคลากร อาสาสมัคร พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อฟื้นสมรรถภาพผู้พิการทางสติปัญญาโดยชุมชน และทางมูลนิธิฯ จะทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบทุนแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสติปัญญาในอำเภอ ศรีสัชนาลัย จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ด.ช.เฉลิมพล จุลพล อายุ 2 ปี
2. ด.ช.กนกพล สายติ่ง อายุ 9 ปี

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0a2