เรียนรู้การเลือกตั้ง

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย ได้เรียนรู้กิจกรรมประชาธิปไตยจากสถานการณ์จริงจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่ที่ 2 บ้านดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย

(ปชส…โรงเรียนบ้านดงคู่…ภาพ/ข่าว)