เรือนไม้เก่าแบบโบราณ อายุกว่า100 ปี ริมแม่น้ำยม บ้านหาดเสี้ยว

เรือนไม้เก่าแบบโบราณ อายุกว่า100 ปี ริมแม่น้ำยม บ้านหาดเสี้ยว สภาพเก่าและทรุดโทรมลงตามเวลา บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของท่านขุนเกษม