เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง

โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย ผอ.ยศรพี เนตรดี ได้เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนบ้านสุเม่น ตามคำขอของตนเอง คุณครูวิลาสินี ขนาดนิด ครูอัตราจ้างวิกฤต ไปบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อภาค จังหวัดพิษณุโลก และโอกาสเดียวกันนี้ได้เลี้ยงต้อนรับ คุณครูพรทิพย์ อรัญสวรรค์ มาปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างตำแหน่งครูวิกฤต คุณครูจันทร์แรม ตองอ่อน ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี วิชาเอกคอมพิวเตอร์….ย้ายออก 2 คน และได้กลับมา 2 นับว่าไม่มีผลกระทบ …….

ภาพ/ข่าว โดย ป๋าแม้ว