เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านผาเวียง

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554….นักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียงทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนั่นคือ การเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการเลือกตั้ง โดยเลียนแบบขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร …….

ฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2335