เวียนเทียนโรงเรียนบ้านดงคู่

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านดงคู่นำโดย ผู้อำนวยการ โกมล ขีดขั้น นำนักเรียน/คณะครู/ผู้ปกครองใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่และเวียนเทียนที่วัดบ้านดงคู่ตามรอยพุทธ ศาสนา

ปชส/โรงเรียนบ้านดงคู่

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2861