เสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย และภาคส่วนต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 โดยกรมการปกครองได้มอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0a2