ภาพบรรยากาศ งานประเพณีแห่กฐินทางน้ำและแข่งเฮือซ่วง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  ตำบลหาดเสี้ยวได้จัดงานประเพณีทอดกฐินทางน้ำและการแข่งเฮือซ่วง

ในตอนเช้ามีการเดินขบวนของแต่ละตำบล จากหน้าที่ว่าการอำเภอ จนมาถึงบริเวณเขื่อนเรียงหิน เมื่อขบวนมาถึงแล้วจึงได้กล่าวพิธีเปิดงาน  ต่อด้วยการประกวดเรือสวยงาม และการแข่งขันความเร็วของเรือซ่วง

DSCF0242_01
DSCF0124_01
DSCF0127_01
DSCF0128_01
DSCF0129_01
DSCF0130_01
DSCF0132_01
DSCF0134_01
DSCF0136_01
DSCF0137_01
DSCF0138_01
DSCF0139_01
DSCF0140_01
DSCF0142_01
DSCF0144_01
DSCF0149_01
DSCF0158_01
DSCF0174_01
DSCF0194_01
DSCF0208_01
DSCF0145_01
DSCF0146_01
DSCF0148_01
DSCF0152_01
DSCF0153_01
DSCF0154_01
DSCF0157_01
DSCF0159_01
DSCF0160_01
DSCF0161_01
DSCF0163_01
DSCF0164_01
DSCF0166_01
DSCF0167_01
DSCF0168_01
DSCF0169_01
DSCF0170_01
DSCF0171_01
DSCF0172_01
DSCF0173_01
DSCF0176_01
DSCF0177_01
DSCF0178_01
DSCF0179_01
DSCF0180_01

DSCF0182_01

DSCF0183_01
DSCF0184_01
DSCF0185_01
DSCF0188_01
DSCF0189_01
DSCF0190_01
DSCF0192_01
DSCF0193_01
DSCF0197_01
DSCF0198_01
DSCF0201_01
DSCF0207_01
DSCF0209_01
DSCF0212_01
DSCF0214_01
DSCF0217_01
DSCF0218_01
DSCF0222_01
DSCF0223_01
DSCF0225_01
DSCF0226_01
DSCF0228_01
DSCF0232_01
DSCF0234_01
DSCF0235_01
DSCF0238_01
DSCF0239_01
DSCF0241_01
DSCF3548_01