แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ

ผอ.พิสมัย เกิดผล และคุณครูทัศนีย์ โขนงนุช นำนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยเด็กชายอนุชา พลวงศ์ และเด็กชายวิทวัส พูนดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ผลปรากฎว่าลำดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง ซึ่งสร้างความชื่นชมยินดีกับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


ภาพ…ครูทัศนีย์../..ข่าว..Kru..ratchy..