แม่สินเตรียมความพร้อมO-NET ระดับชั้นป.6

โรงเรียนบ้านสุเม่นได้รับเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายแม่สินให้เป็นสถาน ที่ในการจัดติวเข้มให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเครือข่ายแม่สิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555…

รายงานข่าวโดย ครูนนท์

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2805