แห่เทียนพรรษา ถวายวัดบ้านแก่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งพร้อมด้วย โรงเรียนบ้านแก่ง โรงเรียนบ้านลำโชค ได้ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดบ้านแก่ง

บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

000