แห่เทียนไปวัดหนองตระเข้

หลังจากแห่เทียนไปจำนำพรรษา ณ วัดบ้านแก่งแล้ว คณะครู นักเรียนแห่กลองยาวไปยัง วัดหนองตระเข้ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีกรรมการวัดและญาติโยมคอยต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่ง เป็นอย่างดี……

ภาพ/ข่าว……samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2457