แอดมินแจกขนมเด็กๆ บ้านแม่สานสามัคคี และ บ้านสะพานยาว

แอดมินเดินทางไปแจกขนมเด็กๆที่บ้านแม่สานสามัคคี และ บ้านสะพานยาว