โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี ๒๕๕๘”

นายฐาณุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและตัดสิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี ๒๕๕๘” (ระดับจังหวัด) ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานชุมชนบ้านพระปรางค์ ม.๖ ตำบลศรีสัชนาลัย