โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2558 ที่แม่สำ

บางส่วนของโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2558 ปีนี้ไปจัดที่บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ ครับ..